دکتر عبدی نژاد
دکتر عبدی نژاد
  • ساعت کاری:
  • ۱۳ - ۸
  • ۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
  • بندرعباس،ایسین، روبروی قلعه اورانوس
قرص سولفادیمیدین

قرص سولفادیمیدین ( SULPHADIMIDIN )

نام تجاری دارو :

سولفادیمیدین

نام ژنریک دارو :

سولفادیمیدین

شرکت سازنده :

شرکت تولید داروهای دامی

ترکیبات دارو

هر بلوس حاوی 2/5 گرم سولفادیمیدین می باشد.

موارد مصرف

سولفادیمیدین طیف ضد میکروبی وسیعی بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارد مانند: استرپتوکوک، استافیلوکوک، باسیلوس آنتراسیس، کلستریدیوم تتانی و پرفرژنس، اشریشیاکولی، سالمونلا، پاستورلا، کلامیدیا، نوکاردیا و تک یاخته هایی نظیر کوکسیدیا و توکسوپلاسما.گونه هایی از پزودوموناس، لپتوسپیرا و پروتئوس به این دارو نسبتا مقاوم هستند. سولفادیمیدین به شکل خوراکی در درمان عفونت های سیستمیک حساس به سولفادیمیدین در گوشتخواران، نشخوارکنندگان، طیور و بوقلمون تجویز می گردد.

گوشتخواران : پنومونی  و آنتریت
نشخوارکنندگان: دیفتری گوساله، گندیدگی سم، اکتینوباسیلوز، متریت، پلی آرتریت، ورم پستان
طیور خانگی و بوقلمون: وبای مرغان و کریزای عفونی

مقدار و روش مصرف

گوشتخواران : یک بولوس به ازای 40 کیلوگرم وزن

نشخوارکنندگان : 2 بولوس به ازای 50 کیلورم وزن

طیور خانگی و بوقلمون : هر 10 قطعه یک بولوس همراه با دان یا اب اشامیدنی

زمان پرهیز از مصرف

گوشت گاو و گوساله : ۱۰ روز
گوشت گوسفند و بز: ۱۰ روز
گوشت طیور گوشتی: ۱۰ روز
شیر: ۴ روز

موارد منع مصرف

مصرف دارو در نارسائی های کبدی و کلیوی، توام با داروهای آنتی اسید، املاح کلسیم، ویتامین K و در موارد حساسیت به دارو منع شده است.

در گاوهای شیرده ۲۰ ماهه و بیشتر، گوساله ها تا یک ماهگی و طیور تخمگذار نباید مصرف شود.

شرایط نگهداری

در مکان خشک ودردمای زیر  ۲۵ درجه سانتیگراد و دوراز نورنگهداری شود.

بسته بندی

هر ورق دارای 10 بلوس

در هر جعبه 5 ورق

توضیحات

این محصول را به دوستان خود معرفی کنید

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد.
ارسال پیام
ارسال پیام