دکتر عبدی نژاد
دکتر عبدی نژاد
  • ساعت کاری:
  • ۱۳ - ۸
  • ۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
  • بندرعباس،ایسین، روبروی قلعه اورانوس
مبندازول ( 1 گرمی )

پارازول

نام تجاری دارو :

پارازول

نام ژنریک دارو :

مبندازول

شرکت سازنده :

شرکت داروسازی داملران رازک

ترکیبات دارو

هر بلوس‌ پارازول محتوي‌ يك‌ گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ مبندازول مي‌باشد. ‌

موارد مصرف

‌مبندازول‌ بر روی انواع‌‌ نماتودها و برخی سستودهای لوله گوارش‌(همونکوس کونتورتوس، تریشوریس اوویس، نماتودیروس، استرتاژیا، اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریکوسترونژیلوس، بونوستومم، کوپریا، استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس) ، نماتودهای ریوی (دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس) در گوسفند، بزو گاو اثر دارد. همچنین اثربارزی روی مونیزیا دارد.

مقدار و روش مصرف

به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌، 20 ميلي‌گرم‌ مبندازول با‌ استفاده‌ از دستگاه‌خوراندن‌ بولوس‌ خورانده‌ شود ( هر بولوس‌ براي‌ 50 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام ‌).

زمان پرهیز از مصرف

گوشت: 7 روز
شیر: 1 روز

موارد منع مصرف

توصيه‌ می شود مبندازول در طول‌‌ ماه‌ اول‌ آبستنی مصرف‌ نشود.

شرایط نگهداری

دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال

بسته بندی

جعبه های 50 عددي‌

 

توضیحات

این محصول را به دوستان خود معرفی کنید

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد.
ارسال پیام
ارسال پیام