دکتر عبدی نژاد
دکتر عبدی نژاد
  • ساعت کاری:
  • ۱۳ - ۸
  • ۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
  • بندرعباس،ایسین، روبروی قلعه اورانوس
البندازول

سوسپانسیون آلبندازول

نام تجاری دارو :

آلبندازول

نام ژنریک دارو :

آلبندازول

شرکت سازنده :

شرکت تولید دارو های دامی ایران

ترکیبات دارو

هر یک میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی حاوی 25 میلی گرم البندازول می باشد

موارد مصرف

کرم های ( گرد – ریوی – پهن ) و تخم کرم ها

مقدار و روش مصرف

قبل از مصرف ظرف را به خوبی تکان دهید

گوسفند و بز : 5 میلی گرم  به ازای هر کیلوگرم وزن زنده یا یک میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی بازای هر 5 کیلو گرم

گاو : 7/5 میلی گرم بازای هر کیلو گرم وزن زنده یایک میلی لیتر از سوسپانسیون  خوراکی بازای هر 3/3 کیلو گرم

زمان پرهیز از مصرف

گوشت : 28 روز

شیر : 3 روز

موارد منع مصرف

دارو در 45 روز ابتدایی آبستنی منع مصرف دارد

شرایط نگهداری

در جای خشک و دمای زیر 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود

بسته بندی

بطری 250 میل

توضیحات

این محصول را به دوستان خود معرفی کنید

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد.
ارسال پیام
ارسال پیام