دکتر عبدی نژاد
دکتر عبدی نژاد
  • ساعت کاری:
  • ۱۳ - ۸
  • ۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
  • بندرعباس،ایسین، روبروی قلعه اورانوس
آلبندازول 152 میلی گرمی

آلبندازول 152

نام تجاری دارو :

آلبندازول 152

نام ژنریک دارو :

آلبندازول 152 میلی گرمی

شرکت سازنده :

شرکت تولید دارو های دامی ایران

ترکیبات دارو

هر بلوس حاوی ۱۵۲ میلی گرم آلبندازول خالص میباشد

موارد مصرف

‌آلبندازول‌ تنها داروي‌ ضدکرم ازگروه‌ بنزايميدازول‌هاست‌ كه‌ داراي‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروي‌ تخم‌، لاروهای در حال رشد، نوزادهای خفته و مرحله بلوغ‌ تمام‌ نماتودهای‌هاي‌ گوارشی ( همونکوس کونتورتوس، استرتاژیا ،تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس،کوپریا،اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریشوریس اوویس)، نماتودهای تنفسی‌(دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش( مونیزیا و تیزانیه زیا )و ترماتودهای کبدی( فاسیولا)در گوسفند و بز می باشد.

مقدار و روش مصرف

گوسفند: براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد لوله‌ گوارش‌ وتنفس‌، تخم‌ و لارو آنهاو كرم‌هاي‌ پهن‌لوله گوارش، 5 ميلي‌گرم‌آلبندازول‌ به‌ ازاي هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ (هربولوس‌ براي‌ 30 كيلوگرم‌ وزن‌زنده دام) تجویز گردد.
براي‌ از بين‌ بردن‌ كپلك‌ بالغ‌ و تخم‌ كپلك‌، 5/7ميلي‌گرم‌ آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ (هر بولوس‌ براي‌ 20 كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌) تجویز گردد.
بز: دوز درمانی در بز 1.5 برابردوز درمانی در گوسفند می باشد.

زمان پرهیز از مصرف

گوشت: 10 روز
شیر: 72 ساعت

موارد منع مصرف

توصیه می شود در 40 روز اول آبستنی استفاده نشود

شرایط نگهداری

دور از نور ،در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال

بسته بندی

بلیستر ۱۰ عددی در جعبه های ۵۰ عددی

توضیحات

این محصول را به دوستان خود معرفی کنید

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد.
ارسال پیام
ارسال پیام